2009-2010 LEADERSHIP TEAM

2011-2012 LEADERSHIP TEAM

Xiuli Wang
President
Company: XGas
Wei Wang
VP Education 
Company: Total S.A.

Dichuan Li
VP Communication 
Company: Shell Global

Solutions (US) Inc.

Lixin You
VP Marketing 
Company: Chevron
Yijian Lin
VP Membership 
Company: Dow Chemical
Teng Xu
VP PR 
Company: Exxon Mobil
Willa Huimin Liao
Company:
Jie Yu
Treasurer
Company: Bechtel
Mingquan Cheng
Past President
Company: Chevron


PAST LEADERSHIP TEAM

2011-2012